Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

Věrnostní program bude zahájen s mírným zpožděním - začátkem ledna 2014. Děkujeme za pochopení!
 

KLUB SMÍCHOVSKÉHO PAVILONU

Smíchovský pavilon si své hosty doslova hýčká… Členové věrnostního programu naší restaurace totiž získávají pravidelné a jedinečné výhody:

Každý týden vybrané speciality a nápoje za zvýhodněnou cenu.

Každý měsíc možnost zúčastnit se vybrané gurmánské akce, pochopitelně za speciální ceny.
 

A k tomu navíc:

Bronzová karta Smíchovského pavilonu – každému návštěvníkovi, který se stane členem našeho klubu, automaticky připíšeme 5 % z každé platby na zákaznické konto.

Stříbrná karta Smíchovského pavilonu – pravidelným hostům, kteří u nás utratí 12 000 Kč během 6 měsíců anebo dříve, vystavíme „Stříbrnou kartu“ a za každou následující útratu připisujeme celých 7 % na jejich zákaznické konto.

Zlatá karta Smíchovského pavilonu – pro skutečně abonentní návštěvníky, kteří přijmou kouzlo Smíchovského pavilonu za své a jejichž návštěva překročí částku 24 000 Kč během 6 měsíců, anebo dříve, máme připravenu „Zlatou kartu“, na kterou připisujeme dokonce 10 % z celkové utracené částky.
 

Jak lze získat klubovou kartu Smíchovského pavilonu?

Stačí vyplnit registrační formulář a odevzdat ji obsluze. Karta vám bude obratem vydána a můžete začít okamžitě používat.

Jaké výhody karta nabízí?

  • Přednostní informace o novinkách a připravovaných akcích, pro členy klubu za zvýhodněných podmínek
  • Konzumace vybraných pokrmů, nápojů a účast na klubových akcích za, vše rovněž za speciální ceny
  • Odpovídající procenta z Vaší útraty ve výši 5 - 15 % (záleží, zda jste držiteli bronzové, stříbrné, či dokonce zlaté karty), připíšeme na Vaši zákaznickou kartu. Tou budete moci ve Smíchovském pavilonu platit podobně jako s kartou kreditní

 

 

Kdo může kartu používat?

Kartu mohou získat všechny osoby starší 18 let. Karta je nepřenosná a její výhody se vztahují jen na zákazníka, kterému byla vydána.

 

Podmínky členství:

1. Věrnostního programu restaurace Smíchovský pavilon se mohou účastnit všechny osoby, které dovršily věk 18 let a souhlasí s Podmínkami členství.

2. Členství ve věrnostním programu je bezplatné.

3. Účastníkem se stává každý zákazník, který řádně a pravdivě vyplní registrační formulář a odevzdá obsluze restaurace.

4. Karta bude okamžitě aktivována a zákazník ji může obratem využít.

5. Při předložení karty před placením účtu bude zákazníkovi na zákaznické konto načtena částka ve výši 5 - 15 % z celkové útraty (záleží, zda je zákazník držitelem bronzové, stříbrné, či zlaté karty). Disponibilní částkou na platební kartě může zákazník zaplatit celý účet, či jeho část v restauraci Smíchovský pavilon.

6. Příslušná částka se na kartu načítá při platbě hotovostí nebo platební kartou. Při platbě stravenkami se bonusy na zákaznické konto nepřipisují.

7. Bonusová částka za každou platbu může být připsána pouze na jednu zákaznickou kartu.

8. Pokud zákazník dosáhne na vyšší stupeň věrnostní karty, bude mu, po odevzdání karty původní, bezplatně vystavena karta nová.

9. V případě ztráty či poškození karty bude vystavena karta nová, přičemž stávající hodnota nasbíraná na ztracené či poškozené kartě bude na novou kartu načtena. Ztracená či poškozená karta bude deaktivována.

10. Pokud zákazník nevyužije věrnostní kartu po dobu delší než jeden rok, tzn. 12 kalendářních měsíců od posledního pohybu na kartě, bude hodnota na kartě smazána a karta se stává neplatnou a bude deaktivována.

11. Každý člen klubu uděluje registrací Smíchovskému pavilonu a.s. (jako správci) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném při registraci (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a datum narození) za účelem získávání marketingových informací o klubu jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let. Člen klubu zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami pověřenými technickým zajištěním věrnostního programu klubu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Člen klubu má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Člen klubu dává souhlas též s případným zveřejněním údajů v rozsahu jméno, název obce na webové stránce www.smichovskypavilon.cz v souvislosti s případnými soutěžemi konanými v rámci tohoto věrnostního programu.

12. Smíchovský pavilon, a.s. má právo deaktivovat kartu člena klubu, v případě, že by takový člen klubu prokazatelně používal kartu v rozporu s Podmínkami členství nebo se snažil zneužívat systém získávání slev, případně by jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Smíchovského Pvilonua.s., anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla členovi klubu vzniknout.

13. Provozovatelem tohoto věrnostního programu je společnost Smíchovský pavilon, a.s.

 

Pronájem salonku ve Smíchovském pavilonu

Základní cena pronájmu salonku je 500 Kč / hodina.

Při útratě nad 3 000,- Kč je pronájem salonku zdarma

Při útratě nad 10 000,- Kč je pronájem salonku zdarma a zároveň poskytujeme jednorázovou slevu ve výši 5 %, pro členy klubu Smíchovského pavilonu 10 %. Ovšem pokud Vám Vaše zákaznická karta umožňuje připsání vyššího bonusu na Vaše zákaznické konto, bude Vám tento místo jednorázové slevy připsán.

Slevy mohou být poskytnuty, pouze pokud hodnota jakéhokoli účtu přesáhne výše uvedenou částku. Při poskytnutí jednorázové slevy, nelze uplatnit načtení jakékoli bonusové částky na zákaznickou kartu.

Registrační formulář:
Formulář byl odeslán!

Adresa

Lidická 2

Karlovy Vary, 360 01

Tel.: +420 601 22 55 99

E-mail: info@smichovskypavilon.cz